tr
resizer-small.png  resizer-small.png 
resizer-small.pngEN Ško ZŠko Gym Grp
resizer-2x1.png
resizer-2x1.png

Montessori výcviky

Elementary I (6 - 9 let) Praha

 

Registrace je aktuálně otevřená. Registrujte se zde

 

Kurz připravuje účastníky na roli montessori učitele v 1.-3. ročníku základní školy. Absolventi získají znalosti a dovednosti potřebné k vedení české nebo bilingvní montessori třídy.

Kurz se skládá ze 401 hodin výuky v akademické části a z minimálně 1080 hodin praxe v rámci alespoň jednoho školního roku.

 

Ředitelka výcviku a hlavní lektorka - Judith Luman

judith-luman.jpgJudy absolvovala bakalářský program v oboru Business Management na University of South Florida a magisterský program na Barry University v oboru Primární vzdělávání (Elementary Education) se zaměřením na montessori pedagogiku. Je také držitelkou titulu Education Specialist z Barry University v oboru Předškolní vzdělávání (Early Childhood Education), se zaměřením na montessori pedagogiku.

Judy začala svou kariéru na Amelia Island Montessori School. 15 let vyučovala ve třídě žáků 6-9 let, 5 let ve třídě 9-12 let. Vyučovala na Barry University i v dalších vzdělávacích centrech v USA i v zahraničí. Pracovala v soukromých i veřejných školách, jako vedoucí učitelka pro primární vzdělávání, připravovala modelové lekce pro jazyk a matematiku a průběžné vzdělávací semináře pro učitele i rodiče.

Získala Montessori diplom 6-9 a 9-12 v North Carolina Center Montessori Teacher Education Program, dále diplomy Americké Montessori Společnosti (AMS) pro vzdělávání žáků 3-6 let a 6-12 let.

V současné době pracuje jako metodik montessori vzdělávání na Základní škole Duhovka v Praze a je ředitelkou Duhovka kurzu montessori pedagogiky pro věk 6-9 a 6-12 let.

 


Popis kurzu

Přehled předškolní pedagogiky

Kurz Přehled předškolní pedagogiky je povinnou prerekvizitou kurzu Elementary pro účastníky, kteří nevlastní diplom z některého z mezinárodně uznávaných montessori kurzů předškolní pedagogiky (AMS, AMI nebo jiný kurz akreditovaný MACTE).

Akademická část

Práce zahrnuje kombinaci teorie a praktického procvičování. Výuka je doplněna online kurzy a probíhá v těchto oblastech:

 • Montessori filozofie a teorie (24 hodin)
 • Vývoj dítěte a teorie (20 hodin)
 • Matematika (48 hodin)
 • Geometrie a zlomky (32 hodin)
 • Jazyková výchova (61 hodin)
 • Praktický život (16 hodin)
 • Kulturní studia zahrnují výtvarnou, hudební, pohybovou a dramatickou výchovu (32 hodin)
 • Kosmická výchova je vyučována prostřednictvím prezentací, diskuze, schémat, časových os, experimentů a velkých příběhů. Kosmická výchova zahrnuje fyziku a chemii, nauku o Zemi, zeměpis, historii, botaniku a zoologii (80 hodin)
 • Management pro montessori učitele (32 hodin)
 • Tvorba kurikula (20 hodin)
 • Výuka cizího jazyka (12 hodin)
 • Seminář k praktiku a celoročnímu projektu (24 hodin)

Praxe

Praktické zkušenosti ve výuce jsou pro Montessori učitele zásadní. Praxe (praktikum) může probíhat ve třídě s uvádějícím učitelem (Supervizing teacher) nebo jako sebeřízená (Self Directed). Pozorování a diskuze s naším zkušeným supervizorem praxe (Field Supervisor) dává účastníkům podporu ke zdárnému dokončení praxe. Součástí praktika jsou také dva velké projekty.

Praxe se skládá alespoň z 1080 hodin v průběhu alespoň jednoho školního roku ve třídě s AMS standardem.

 

Cena

Registrační poplatek $ 75 € 60 1,500,- Kč Nevratný poplatek pokrývající zpracování přihlášky.
Školné $ 7,700 € 6,700 170,000,- Kč Tato částka zahrnuje:
 • Více než 400 hodin výuky
 • Supervizi během roční praxe
 • Průběžnou podporu
 • Poplatky AMS a MACTE
 • Drobné občerstvení

Je splatná ve 2 splátkách.

Manuály $ 480 € dle aktuálního kurzu Kč dle aktuálního kurzu Kompletní sada manuálů kurzu.
Přehled předškolní pedagogiky $ 250 € 200 5,000,- Kč Tento kurz je vyžadovaný jako prerekvizita kurzu Elementary I. pro studenty, kteří nemají certifikát v předškolní pedagogice vydaný AMS/AMI/NCME nebo jiným MACTE akreditovaným programem.


Registrace

Registrace do výcviku je otevřená, prosíme, zaregistrujte se zde.

 

Zkušenosti účastníků

resizer-5x3.png resizer-5x3.png

 

Akreditace kurzu

affiliated_teacher-copy_2.jpg
Duhovka Montessori Teacher Education Program holds Full Affiliate status for its Early Childhood and Elementary I-II teacher education courses with the American Montessori Society through the year 2020.
logo-macte.jpg
Duhovka Montessori Teacher Education Program holds accredited status for its Early Childhood and Elementary I-II teacher education certification programs from the Montessori Accreditation Council for Teacher Education (MACTE) through the year 2020.
logo-cs.png
Kurzy montessori pedagogiky Institutu Duhovka jsou akreditovány v rámci programu DVPP.
Nahoru
piktogramy_2_faze.png piktogramy_3_faze.png