tr?ev=6026180455314&cd[value]=0.01&cd[currency]=USD&noscript=1
resizer-small.png  resizer-small.png 
resizer-small.pngEN Ško ZŠko Gym Grp
resizer-2x1.png
resizer-2x1.png

Montessori výcviky

Elementary I-II (6 - 12 let)

Kurz připravuje účastníky na roli montessori učitele na 1. stupni základní školy. Absolventi získají znalosti a dovednosti potřebné k vedení české nebo bilingvní montessori třídy.

Kurz se skládá z 583 hodin výuky v akademické části a z minimálně 1080 hodin praxe v rámci alespoň jednoho školního roku.

 

Nový výcvik Elementary otevřeme v létě 2019. Pro více informací nás kontaktujte na [javascript protected email].

 

Harmonogram kurzu 2017-2019

Léto I 25. června - 21. července 2017
Víkendové semináře

8.-12.11.2017 a 21.-25.2.2018

Léto II 2.-20. července 2018
Víkendový seminář 9.-11.11.2018
Léto III 1.-12.července 2019
Závěrečný víkendový seminář podzim 2019

 

Ředitelka výcviku a hlavní lektorka - Judith Luman

judith-luman.jpgJudy absolvovala bakalářský program v oboru Business Management na University of South Florida a magisterský program na Barry University v oboru Primární vzdělávání (Elementary Education) se zaměřením na montessori pedagogiku. Je také držitelkou titulu Education Specialist z Barry University v oboru Předškolní vzdělávání (Early Childhood Education), se zaměřením na montessori pedagogiku.

Judy začala svou kariéru na Amelia Island Montessori School. 15 let vyučovala ve třídě žáků 6-9 let, 5 let ve třídě 9-12 let. Vyučovala na Barry University i v dalších vzdělávacích centrech v USA i v zahraničí. Pracovala v soukromých i veřejných školách, jako vedoucí učitelka pro primární vzdělávání, připravovala modelové lekce pro jazyk a matematiku a průběžné vzdělávací semináře pro učitele i rodiče.

Získala Montessori diplom 6-9 a 9-12 v North Carolina Center Montessori Teacher Education Program, dále diplomy Americké Montessori Společnosti (AMS) pro vzdělávání žáků 3-6 let a 6-12 let.

V současné době pracuje jako metodik montessori vzdělávání na Základní škole Duhovka v Praze a je ředitelkou Duhovka kurzu montessori pedagogiky pro věk 6-9 a 6-12 let.

 

Popis programu

Přehled předškolní pedagogiky

Kurz Přehled předškolní pedagogiky je povinnou prerekvizitou kurzu Elementary pro účastníky, kteří nevlastní diplom z některého z mezinárodně uznávaných montessori kurzů předškolní pedagogiky (AMS, AMI nebo jiný kurz akreditovaný MACTE).

Akademická část

Práce zahrnuje kombinaci teorie a praktického procvičování. Výuka je doplněna online kurzy a probíhá v těchto oblastech:

 • Montessori filozofie a teorie (24 hodin)
 • Vývoj dítěte a teorie (22 hodin)
 • Matematika (76 hodin)
 • Geometrie a zlomky (48 hodin)
 • Jazyková výchova (101 hodin)
 • Praktický život (16 hodin)
 • Kulturní studia zahrnují výtvarnou, hudební, pohybovou a dramatickou výchovu (44 hodin)
 • Kosmická výchova je vyučována prostřednictvím prezentací, diskuze, schémat, časových os, experimentů a velkých příběhů. Kosmická výchova zahrnuje fyziku a chemii, nauku o Zemi, zeměpis, historii, botaniku a zoologii (148 hodin)
 • Management pro montessori učitele (28 hodin)
 • Tvorba kurikula (24 hodin)
 • Výuka cizího jazyka (24 hodin)
 • Seminář k praktiku a celoročnímu projektu (28 hodin)

Praxe

Praktické zkušenosti ve výuce jsou pro Montessori učitele zásadní. Praxe (praktikum) může probíhat ve třídě s uvádějícím učitelem (Supervizing teacher) nebo jako sebeřízená (Self Directed). Pozorování a diskuze s naším zkušeným supervizorem praxe (Field Supervisor) dává účastníkům podporu ke zdárnému dokončení praxe. Součástí praktika jsou také dva velké projekty.

Praxe se skládá alespoň z 1080 hodin v průběhu alespoň jednoho školního roku ve třídě s AMS standardem.

 

Cena

Registrační poplatek $ 75 € 60 1,500,- Kč Nevratný poplatek pokrývající zpracování přihlášky.
Školné $ 11,450 € 9,800 250,000,- Kč Tato částka zahrnuje:
 • Více než 580 hodin výuky
 • Min. 3 supervize během roční praxe
 • Průběžnou podporu
 • Poplatky AMS a MACTE
 • Drobné občerstvení

Je splatná ve 2 splátkách.

Manuály $ 840 € dle aktuálního kurzu Kč dle aktuálního kurzu Kompletní sada manuálů kurzu.
Přehled předškolní pedagogiky

$ 250

€ 200 5,000,- Kč Tento kurz je vyžadovaný jako prerekvizita kurzu Elementary I. pro studenty, kteří nemají certifikát v předškolní pedagogice vydaný AMS/AMI/NCME nebo jiným MACTE akreditovaným programem.


Registrace

Nový výcvik Elementary otevřeme v létě 2019. Pro více informací nás kontaktujte na [javascript protected email].

 

Akreditace kurzu

affiliated_teacher-copy_2.jpg
Duhovka Montessori Teacher Education Program holds Full Affiliate status for its Early Childhood and Elementary I-II teacher education courses with the American Montessori Society through the year 2020.
logo-macte.jpg
Duhovka Montessori Teacher Education Program holds accredited status for its Early Childhood and Elementary I-II teacher education certification programs from the Montessori Accreditation Council for Teacher Education (MACTE) through the year 2020.
logo-cs.png
Kurzy montessori pedagogiky Institutu Duhovka jsou akreditovány v rámci programu DVPP.
Nahoru
piktogramy_2_faze.png piktogramy_3_faze.png