tr?ev=6026180455314&cd[value]=0.01&cd[currency]=USD&noscript=1
resizer-small.png  resizer-small.png 
resizer-small.pngEN Ško ZŠko Gym Grp
resizer-2x1.png
resizer-1x2.png

Novinky

První české montessori setkání učitelů 2016

Téma konference je připravené prostředí pro děti od 0 do 12 let.

Sobota 5. listopadu 2016, Národní technická knihovna v Praze

005.jpg

resizer-2x1.png

Naše kurzy

resizer-2x1.png

O Institutu

Vzdělávací centrum Institut Duhovka je součástí Duhovka Group, která v Praze nabízí vzdělávání ve čtyřech zařízeních.  Posláním Institutu Duhovka je zajišťovat další vzdělávání pro pedagogy
i širokou veřejnost.

resizer-2x1.png
resizer-1x1.png
29
Září
resizer-1x1.png

Škola života

Škola života je prostor pro setkávání se zainteresovaných zájemců o otázky rozvoje dítěte i sebe sama. 

resizer-1x1.png

O pedagogice Marie Montessori

resizer-1x1.png

Filosofie Duhovky

Věříme, že v každém člověku je ukryt poklad. Pomáháme toto bohatství objevovat a rozvíjet.

Každý má šanci najít v sobě vše, co potřebuje rozvinout. Pomůžeme mu to najít způsobem, který mu vyhovuje.

Podporujeme a rozvíjíme důvěru v sebe a své schopnosti u dětí, učitelů i ostatních spolupracovníků.

Učíme tak, aby člověk mohl vždy navázat na to, co již umí, a jeho schopnosti a dovednosti se stále rozvíjely.

Hodnotíme vždy pouze konkrétní chování, nikoli člověka jako takového.

Vytváříme takové prostředí, aby děti, rodiče i učitelé chtěli a mohli sdělovat vše, co potřebují.

Všemi prostředky podporujeme chuť dětí i dospělých se trvale učit a poznávat svět kolem sebe i v sobě.

Roli pedagoga chápeme jako roli průvodce. Pomáhá najít cíle, cestu a radost z poznávání.

Respektujeme, že cesta ke spokojenému a úspěšnému životu není univerzální, ale originální v každém z nás.

Ideálem učení pro nás nejsou jen vědomosti, ale především schopnost se sám učit a mít z toho radost.

Největším expertem a učitelem je člověk sám sobě.

Rozvíjíme schopnost spolupracovat s druhými na dosahování společných cílů, ale i schopnost se prosadit.

Učení chápeme jako spontánní a nepřetržitou lidskou aktivitu – dítě chce a potřebuje poznávat svět kolem sebe.

Učíme chápat svět v souvislostech, kriticky hodnotit informace, obhájit svůj názor a odolávat manipulacím.

resizer-1x1.png
resizer-1x1.png

Tým

resizer-1x1.png

Kontakty

Cihelná 2
118 00 Praha 1

+420 734 871 495
[javascript protected email]

resizer-1x1.png

Facebook

Na našich facebookových stránkách se můžete dozvědět o akcích a životě Institutu a současně se s námi podělit o vaše
názory či nápady.

Nahoru
piktogramy_2_faze.png piktogramy_3_faze.png